پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
20:55
♦️ این مزراع شوم "رمزارز" و قطعی برق و استرس کشنده دانش آموزان! 🔹 غلامرضا بنی اسدی: مانده ام که چه می کنند مسئولان محترم. این روز ها استرس، آدم بز...

♦️ این مزراع شوم "رمزارز" و قطعی برق و استرس کشنده دانش آموزان!🔹 غلامرضا بنی اسدی: مانده ام که چه می کنند مسئولان محترم. این روز ها استرس، آدم بزرگ ها را زمین گیر می کند چه رسد به کودکان و نوجوانان که هنوز از زمین برنخاسته اند! این را یک پدر می گفت که همپای فرزندش استرس گرفته بود به خاطر قطعی برق که قطعی اینترنت را هم به دنبال دارد. اینترنت که قطع شد، امتحان و آزمون هم می رود روی هوا و دانش آموز می ماند و استرس امتحان نداده و تکلیف نامعلوم. از دانش آموزان دبستانی نمی توان توقع مدیرت خویش را داشت وقتی مدیران پر ادعا از مدیریت انرژی "عاجز" اند. استرس می گیرند بچه های معصوم و مظلوم و پیامد این استرس هم معلوم نیست چه بیماری هایی باشد./انتخابجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bBT


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0