بولتن اقتصادی
1399/11/13
16:12
ارزش سهام عدالت من (۱۳ بهمن ماه) 🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد (۲۵۶هزار تومان) کاهش یافت. 🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون...

ارزش سهام عدالت من (۱۳ بهمن ماه)🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد (۲۵۶هزار تومان) کاهش یافت.


🔹ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۷۰هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۸هزار تومان رسیده است.


🔹ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۶۲هزار تومان رسیده است.

انتهای خبر

0
0