کدال۳۶۰
1399/10/29
09:44
#وسیلام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1399/10/15 ...

#وسیلام


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۴۴:۴۷ (۷۱۳۱۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0