بتاسهم
1401/03/03
08:54
شفاف_سازی #سفارس 📌واگذاری سهام انتقال تعداد 295،930،108 سهم معادل 10 درصد سهام شرکت سیمان آبیک به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر...

شفاف_سازی


#سفارس📌واگذاری سهامانتقال تعداد ۲۹۵،۹۳۰،۱۰۸ سهم معادل ۱۰ درصد سهام شرکت سیمان آبیک به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامینانتهای خبر

0
0