یادداشت‌های سعید درخشانی
1399/08/19
17:33
احتمالا تا واکسینه عمومی در اروپا ، آمریکا و‌ کشورهای بزرگ آسیایی چند ماهی طول خواهد کشید ، تاثیر این اتفاق بر افزایش قیمت نفت که بزرگترین قربانی ک...

احتمالا تا واکسینه عمومی در اروپا ، آمریکا و کشورهای بزرگ آسیایی چند ماهی طول خواهد کشید ، تاثیر این اتفاق بر افزایش قیمت نفت که بزرگترین قربانی کرونا بود بیشتر خواهد بود ، احتمالا اواخر امسال هم شاهد رشد مناسب قیمت نفت و هم ورود دوباره نفت ایران به بازارها در پی بازگشت امریکای بایدنی به برجام باشیم که خبر بسیار خوبی برای ایران خواهد بود ، همچنین وضعیت صادرات غیر نفتی هم به واسطه عادی تر شدن شرایط کرونایی بهتر خواهد شد ، همه این ها تاثیر خود را بر درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری نفتی و غیرنفتی خواهد گذاشت .


انتهای خبر

0
0