بتاسهم
1400/05/25
11:45
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، دومین گام خود در صورت رأی اعتماد مجلس را «نوسازی ناوگان جاده ای» اعلام کرد.

رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، دومین گام خود در صورت رای اعتماد مجلس را «نوسازی ناوگان جاده ای» اعلام کرد.انتهای خبر

0
0