بورس۳۶۵
1399/09/18
22:23
💰 #ارزش_معاملات_خرد ارزش معاملات خرد امروز به حدود 14 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به روز معاملات قبل کاهش بیشتر از ۶ هزار میلیارد تومانی داش...

💰 #ارزش_معاملات_خردارزش معاملات خرد امروز به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به روز معاملات قبل کاهش بیشتر از ۶ هزار میلیارد تومانی داشت۹۹/۰۹/۱۸انتهای خبر

0
0