همفکران
1399/10/29
09:01
#نبض_بازار 📈بازار روز جاری هم با افزایش عرضه آغاز بکار کرد اما با این تفاوت که وزنه طرف تقاضا در معاملات امروز سنگین تر است.

#نبض_بازار


📈بازار روز جاری هم با افزایش عرضه آغاز بکار کرد اما با این تفاوت که وزنه طرف تقاضا در معاملات امروز سنگین تر است.انتهای خبر

0
0