اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/05
21:31
#وسکرد آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان کردستان ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#وسکرد


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان کردستان
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0