نبسا
1399/08/18
10:55
نرخ تورم و نرخ بهره با تحولات سیاسی اخیر در آمریکا، ارزش دلار در برابر ریال به هر دلیلی از 32 هزار تومان به 23 هزار تومان کاهش یافته است که موجب ک...

نرخ تورم و نرخ بهرهبا تحولات سیاسی اخیر در آمریکا، ارزش دلار در برابر ریال به هر دلیلی از ۳۲ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان کاهش یافته است که موجب کاهش تورم انتظاری در کشور شده است. در این شرایط خطر جدی رکود عمیق در کمین است و اقتصاد کشور را تهدید می کند. تورم در بازده انتظاری سرمایه گذار نقش اساسی دارد هنگامی که تورم کاهشی شود بازده طلب شده نیز کاهش پیدا میکند و سرمایه گذار بازاری را انتخاب می کند که بازدهی آسانی ایجاد کند. متاسفانه در ایران همواره سود بانکی یکی از گزینه ها بوده است.در چنین شرایطی بانک مرکزی می بایست برای جلوگیری از رکود تولید و بازارها و ورود پول به بانک ها، نرخ بهره را کاهش دهد . افزایش سپرده های بانکی، چاپ پول بدون پشتوانه را افزایش داده و مجددا تورم شدیدی در آینده ایجاد خواهد کرد (Stagflation). از بانک مرکزی انتظار می رود نسبت نرخ تورم و نرخ بهره را به درستی رعایت کند بطوری که نرخ بهره همواره عددی پایین تر از نرخ تورم باشد. جهش تولید با سوق سرمایه به سمت تولید محقق می شود نه با پارک شدن سرمایه در بانک ها.آقای همتی رییس کل بانک مرکزی، نرخ بهره را کاهش دهید.

انتهای خبر

0
0