همفکران
1399/08/12
11:07
#کدال #شفاف_سازی #توقف_چفیبر 📌نتايج برگزاري مزايده موضوع مزایده: مزایده فروش چوب گرد باپوست در استان گیلان نتايج برگزاري مزايده: 2566 مترمکعب ا...

#کدال


#شفاف_سازی


#توقف_چفیبر📌نتایج برگزاری مزایدهموضوع مزایده: مزایده فروش چوب گرد باپوست در استان گیلاننتایج برگزاری مزایده: ۲۵۶۶ مترمکعب انواع درختان صنوبر (۲۰۴۰ مترمکعب)، کاج (۵۰۰ مترمکعب) و سایر گونه ها که در حدود ۷۰٪ با قطر بیشتر از ۲۰ سانتیمتر و دارای مصرف صنعتی می باشد.مبلغ مورد توافق: ۶۶۰۰۰ میلیون ریالانتهای خبر

0
0