بورسینه
1399/11/12
09:53
🔹در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۷۴۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی ...

🔹در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۷۴۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به دو هزار و ۷۴۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #تاصیکو، #سپیدار و #وتجارت به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری صدرتامین حدود ۱۸۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #گدنا، #کدما و #سفاسی در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۸۸۰میلیارد تومان (۵۱درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۴۲۵میلیارد تومان (۴۲درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۴۲نماد و حجم صف‌های فروش در ۲۹نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف #سپیدار سیستم آسیا به ۱۶درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» پر اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش خرید ۲۲۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «سیمان، آهک و گچ» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۱۶۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «هتل و رستوران» با تقاضای فروش ۱۲۵میلیارد تومانی همراه است.🔹این جدول حدود ۳۵درصد از دو هزار و ۷۵۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع چهار هزار و ۱۴۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۶۶درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۶هزار و ۸۹۰میلیارد تومان خواهد رسید.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0