کدال۳۶۰
1399/11/07
22:34
#کطبس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت ذغالسنگ نگین طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 228,178 میلیون ریا...

#کطبس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت ذغالسنگ نگین طبس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۲۲۸,۱۷۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶۵٪ افزایش داشته است.▪️«کطبس» با سرمایه ثبت شده ۱۸۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۴۴۵,۱۰۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۲۲:۳۴:۵۰ (۷۱۷۲۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0