سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/28
22:16
#رصد_بازار کمترین بازدهی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون توجه: جدول بالا صرفا بر اساس اطلاعات آماری است، برای خرید و فروش نکات بیشتری باید مد نظر قرار...

#رصد_بازار


کمترین بازدهی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنونتوجه:


جدول بالا صرفا بر اساس اطلاعات آماری است، برای خرید و فروش نکات بیشتری باید مد نظر قرار بگیرد#ولیز #غسالم #غگل #کفپارس #چکارن #رنیک #ستران #دزهراوی🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۲:۱۶


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0