بورس۲۴
1401/03/09
18:10
زمان بازارگردانی «کروی» مشخص شد

مطابق اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عملیات بازارگردانی شرکت توسعه معادن روی ایران از روز ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ آغاز شده و تا ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ ادامه دارد.

زمان بازارگردانی «کروی» مشخص شد

مطابق اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عملیات بازارگردانی شرکت توسعه معادن روی ایران از روز ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ آغاز شده و تا ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ ادامه دارد.

کروی
انتهای خبر

0
0