کدال۳۶۰
1401/01/27
10:04
#اروند معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي اروند - نماد: اروند 1401-01-27 10:0...

#اروند


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اروند - نماد: اروند۱۴۰۱-۰۱-۲۷ ۱۰:۰۴:۴۸ (۸۶۲۷۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0