کدال۳۶۰
1399/11/14
18:20
#خفنر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت فنر سازی خاور شرح...

#خفنر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فنر سازی خاورشرح رویداد:


احتراما ، عطف به نامه شماره پیگیری ۷۱۷۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر درخواست پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری ، به استحضار می رساند با توجه به عملکرد ۹ ماهه سال جاری ، مبلغ پیش بینی سود خالص منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برابر ۱۶۹,۴۷۲ میلیون ریال که براساس سرمایه ۴۶۷,۹۳۸ میلیون ریال ، سود هر سهم به مبلغ ۳۶۲ ریال خواهد بود .
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۸:۲۰:۳۰ (۷۱۹۰۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0