کدال۳۶۰
1399/11/13
16:34
#فولای #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد 1399-11-13...

#فولای


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۶:۳۴:۵۴ (۷۱۸۹۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0