بااقتصاد
1400/10/07
19:27
بیشترین حجم معاملات بازار به نماد خودرو رسید

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۷۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۵ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۴۷۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۵ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۲۴ میلیون و میانگین فروش نیز ۲۲ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۶ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از خودرو نمادهای خساپا و خگستر به ترتیب با داد وستد بیش از ۳۳۸ و ۳۱۴ میلیون سهم توانستند بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کنند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0