حامیان بورس ایران
1399/08/19
16:43
🔻سقوط ۴۱ دلاری اونس #طلا🔻 با اعلام موفقیت ۹۰ درصدی واکسن شرکت دارویی فایزر، قیمت جهانی اونس طلا #سقوط کرد.

🔻 سقوط ۴۱ دلاری اونس #طلا 🔻با اعلام موفقیت ۹۰ درصدی واکسن شرکت دارویی فایزر، قیمت جهانی اونس طلا #سقوط کرد.انتهای خبر

0
0