بولتن اقتصادی
1399/08/18
08:57
بایدن: به دنبال تفرقه نیستم؛ به دنبال اتحاد هستم نخستین سخنرانی بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا: 🔹 مردم این کشور حرف خود را زده‌اند و یک پیروزی ب...
بایدن: به دنبال تفرقه نیستم؛ به دنبال اتحاد هستم

نخستین سخنرانی بایدن به عنوان رییس‌جمهور آمریکا:
🔹 مردم این کشور حرف خود را زده‌اند و یک پیروزی بزرگ به ما داده‌اند؛ بیشترین رای در تاریخ این کشور را به ما داده‌اند.

🔹 من متعهد می‌شوم که رییس‌جمهور خواهم بود که نه به دنبال تفرقه بلکه به دنبال اتحاد است.

🔹من حال طرفداران رییس‌جمهور ترامپ را درک می‌کنم، چون خودم چندین بار بازنده بوده‌ام.

🔹روز دوشنبه، گروهی از دانشمندان و کارشناسان پیشرو را به عنوان مشاوران انتقالی معرفی می‌کنم و کار کنترل کرونا شروع می‌شود.
انتهای خبر

0
0