کدال۳۶۰
1399/10/06
16:31
#سنوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگذاری س...

#سنوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۴۲۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ سنوین با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۱۲۱,۰۷۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۹٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۴۹۱,۸۷۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۱٪ به مبلغ ۴,۰۲۱,۲۷۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۶:۳۱:۵۷ (۷۰۶۲۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0