نوآوران امین
1399/08/18
12:45
فرآورده های نسوز ایران (#کفرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۲۶.۱۷) ...

فرآورده های نسوز ایران (#کفرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۲۶.۱۷) درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۷.۶ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۴۸.۵۳ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0