بورس پلنر
1401/02/20
11:57
همبستگی چهار سهم از فرآورده های نفتی باتوجه به روند گرفتن #شبریز و خروج از سقف تاریخی، انتظار میرود سه نماد #شبندر ، #شپنا و #شتران نیز طی معاملات...

همبستگی چهار سهم از فرآورده های نفتی


باتوجه به روند گرفتن #شبریز و خروج از سقف تاریخی، انتظار میرود سه نماد #شبندر ، #شپنا و #شتران نیز طی معاملات آتی وارد روند افزایشی جدیدی شوند.۱۴۰۱/۲/۲۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0