پیامهای ناظر بازار
1399/09/02
11:25
توقف نماد (زکشت۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (زکشت۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0