بورس پرس
1399/08/11
11:45
احتمال دستکاری قیمت در یکی از بهترین های بورس با بازدهی ۱۵۴ درصدی

نماد شرکت معدنی دماوند که با بازدهی ۱۵۴ درصدی در دوران رکود چند ماه اخیر، یکی از بهترین های بازار بود به دلیل احتمال دستکاری یا استفاده از اطلاعات نهانی، برای ۵ روز کاری متوقف شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت معدنی دماوند با توجه به وجود ظن دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات، نماد آن جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا ۱۸ آبان متوقف شد.


براساس این گزارش، سهام این شرکت یکی از پرپازده ترین نمادهای سه ماه اخیر بورس بوده و حتی در دوران رکود چند ماه اخیر بازار سهام به جز دو روز ، باقی ایام را با رشد قیمت مواجه شده و به بازدهی ۱۵۴.۷ درصدی ( از ۶۹۵۱ تومان یکم مرداد به ۱۷۶۴۸ تومان در یکم آبان ) رسیده است.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0