کدال۳۶۰
1401/03/09
11:29
#وتعاون آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه تعاون تعاوني - نماد: وتعاون(وتعون) با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز D...

#وتعاون


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بیمه تعاون تعاونی - نماد: وتعاون(وتعون)با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۱:۲۹:۵۶ (۸۹۰۰۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0