محسن حسنلو
1399/10/29
10:45
#ذوب ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۶۹ روز ✳️ دوره گردش کالا ۹۹ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۸۸ روز ✳️دوره گردش عملیات ۸۸ روز ✳️...

#ذوب✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۶۹ روز✳️ دوره گردش کالا ۹۹ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۸۸ روز✳️دوره گردش عملیات ۸۸ روز✳️ چرخه وجه نقد ۸۰ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۳۲ درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0