بورس۳۶۵
1399/08/11
22:23
#اخابر 🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 🔸 توضیحات: فروش سنگین حقوقی در روند مثبت را ببینید در اخابر بعد از یک اصلاح سهم ۱۴...

#اخابر🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز🔸 توضیحات:فروش سنگین حقوقی در روند مثبت را ببینیددر اخابر بعد از یک اصلاح سهم ۱۴ مهر ماه شروع کرد به رشد در این رشد حقوقی چنان عرضه کرد و خالی کرد که سهم مجدد به روند نزولی بازگردد و فقط در چند روز نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان خروج کرد که در چارت قیمت سهم و میزان خروجی که کرده مشخص است..این است که می گویند بازار را حقوقی ها بهم ریخته اند نه تنها حمایت نمیکنند بلکه با عرضه این چنینی مانع رشد قیمتی سهم می شوند و از سهام دار خرد نوسان میگیرند..#حقوقی_فاسد۹۹/۰۸/۱۱انتهای خبر

0
0