بورس پرس
1401/02/10
00:00
پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی

شرکت فرابورسی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل آورده نقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت ریل پرداز نو آفرین از برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل آورده نقدی خبر داد.


براین اساس، "حآفرین" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۷۴۲.۸ میلیارد به ۱.۱ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال خواهد شد تا قادر به بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0