نوآوران امین
1399/10/29
07:35
#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟ #کتوکا #داوه #شرنگی #فجام #نتوس #سامانه_ذره_بین www.nadpco.com #سب...

#حجم_های_مشکوک معاملات روز ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ متعلق به چه نمادهایی بوده است؟#کتوکا


#داوه


#شرنگی


#فجام


#نتوس#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0