بتاسهم
1401/03/06
08:41
#حریل در فروردین 336 و اردیبهشت 336 میلیارد ریال و در مجموع 2 ماهه 704 میلیارد ریال درامد داشته است. کل عدد سال قبل 5002 و میانگین ان حوالی 420 ...

#حریل در فروردین ۳۳۶ و اردیبهشت ۳۳۶ میلیارد ریال و در مجموع ۲ ماهه ۷۰۴ میلیارد ریال درامد داشته است. کل عدد سال قبل ۵۰۰۲ و میانگین ان حوالی ۴۲۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0