مهدی رضایتی
1400/08/03
09:45
#کگهر کگهر بالاخره گزارش 6 ماهه و 9 را منتشر کرد. جالب اینکه در گزارش ماهانه تولید گندله را 2 میلیون تن اعلام کرده بود و در فصلی 2.5 میلیون تن!! ...

#کگهرکگهر بالاخره گزارش ۶ ماهه و ۹ را منتشر کرد. جالب اینکه در گزارش ماهانه تولید گندله را ۲ میلیون تن اعلام کرده بود و در فصلی ۲.۵ میلیون تن!! چطور ممکنه ۵۰۰ هزار تن تولیدگندله (نه فروش) که محصول اصلی شرکت است را ندیده باشند؟ این مقدار گندله در کرمان را با چشم غیر مسلح از تهران میشه دید. با این وجود هنوز نمیشه مطمئن بود ۲.۵ میلیون تن درست هست یا ۲ میلیون.

انتهای خبر

0
0