نوآوران امین
1401/02/20
18:20
شیر پاستوریزه پگاه فارس(#غفارس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقا...

شیر پاستوریزه پگاه فارس(#غفارس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶,۹۷۴,۷۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۹,۸۶۶,۸۹۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۸۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۵۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0