کارگزاری آبان
1401/03/10
12:44
📊#خمهر اطلاعیه 1401/03/10 *مهرکام پارس* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 در...

📊#خمهر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*مهرکام پارس*


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲


در شهر تهران به آدرس سالن همایش شرکت مهرکام پارس کیلومتر ۱۱جاده مخصوص کرج
انتهای خبر

0
0