آواتحلیل
1399/10/29
08:10
#بررسی_گزارش_کدال #فپنتا 📌شرکت صنعتی سپنتا در دوره 9 ماهه به ازای هر سهم 3,015 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 307% افزایش دا...

#بررسی_گزارش_کدال


#فپنتا📌شرکت صنعتی سپنتا در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۳,۰۱۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۷٪ افزایش داشته است.انتهای خبر

0
0