نوآوران امین
1399/10/29
13:02
صنایع پتروشیمی دهدشت(#شدهدشت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️افزایش 34 درصدی زیان خالص 9 ...

صنایع پتروشیمی دهدشت(#شدهدشت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️افزایش ۳۴ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0