بتاسهم
1399/10/04
10:03
تراز اذر #وپاسار خوب است سهم 18413 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشته و 13450 میلیارد ریال سود پرداختی تسهیلات دارد .در کل ۶ماهه تراز ۲۲۳۲۱ میل...

تراز اذر #وپاسار خوب است سهم ۱۸۴۱۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشته و ۱۳۴۵۰ میلیارد ریال سود پرداختی تسهیلات دارد .در کل ۶ماهه تراز ۲۲۳۲۱ میلیارد ریال مثبت بود ۹ ماهه این عدد ۳۴۳۲۷ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0