کانال بترانس
1399/08/29
18:53
‏🔹کارمزد خدمات بانکی از 1 آذر تغییر رمز کارت هم پولی شد/ هزارتومان! 🔻تغییر رمز چیه دیگه؟!!!

🔹کارمزد خدمات بانکی از ۱ آذرتغییر رمز کارت هم پولی شد/ هزارتومان!


🔻تغییر رمز چیه دیگه؟!!!
انتهای خبر

0
0