کدال۳۶۰
1401/06/02
12:44
#میهن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت بیمه میهن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل فروش حق بیمه 866,541 میل...

#میهن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت بیمه میهن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۸۶۶,۵۴۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۲۹ را ثبت نموده است▪ میهن با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۲,۲۸۳,۷۹۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۲۰ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۲:۴۵:۰۶ (۹۲۸۴۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0