بولتن اقتصادی
1399/10/29
11:57
قیمت ۱۸ خودرو اول بهمن ماه گران می شود؟ 🔹در فرمول جدید قیمت گذاری ۱۸ خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش ۵۰ درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از...

قیمت ۱۸ خودرو اول بهمن ماه گران می شود؟🔹در فرمول جدید قیمت گذاری ۱۸ خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش ۵۰ درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد.

انتهای خبر

0
0