سیگنال رانتی
1399/08/19
11:43
عزیزان این اسمش حمایت نیست بیایید سهام کوچک هم جمع کنید طرف ۱۰ تا سهم داره قفل صف فروش هستن وقتی میبنن فولاد یا خودرو یا هر سهم دیگه ای صفش جمع میش...

عزیزان این اسمش حمایت نیست بیایید سهام کوچک هم جمع کنید طرف ۱۰ تا سهم داره قفل صف فروش هستن وقتی میبنن فولاد یا خودرو یا هر سهم دیگه ای صفش جمع میشه میگه بزار اینا رو نقد کنم حداقل اینایی که میشه فروخت رو بفروشمحمایت اینجوری نیست اگه بلد نیستین کار رو به کاردان بسپارید سهام کوچک بازار جمع کنید

انتهای خبر

0
0