کافه بورس
1399/08/25
11:01
#وهور پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش #سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 🔹 سرمایه فعلی: 4,000,000 میلیون ریال...

#وهور


پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش #سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور🔹 سرمایه فعلی: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۷۴۳٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۶۹,۷۱۹,۵۵۳ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی شرکت جهت افزایش دارایی ها و حقوق مالکانه و ارایه تصویر مطلوبتر از شرکت🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.انتهای خبر

0
0