پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
12:03
♦️وزیر آموزش و پرورش: ۷۷/۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی هستند 🔹یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: ۷۷/۵ درصد رتبه‌های ۱ تا ۱۰ زیرگروه‌های...

♦️وزیر آموزش و پرورش: ۷۷/۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی هستند🔹یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: ۷۷/۵ درصد رتبه‌های ۱ تا ۱۰ زیرگروه‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فنی و رتبه‌های ۱ تا ۵ گروه‌های آموزشی هنر و زبان خارجی، مربوط به مدارس دولتی بودجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tuT


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0