سهم گلچین
1399/10/29
12:06
#آينده به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبا...

#آینده


به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ آماده انجام معامله می باشد.#شتولی #شکف


به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت تولی پرس (شتولی۱) و شرکت کف (شکف۱) پس از عدم پاسخگویی ناشر به مکاتبات صورت گرفته از سوی فرابورس ایران پیرامون صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال و پس از عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹، آماده انجام معامله می باشد.انتهای خبر

0
0