آواتحلیل
1399/10/04
11:28
#بررسی_گزارش_کدال #زبینا 📌زبینا با فروش ۱۶ میلیارد تومانی خود در آذر ماه جمع فروش ۹ ماهه سال جاری را به ۱۲۳ میلیارد تومان رساند. در حالی که این عد...

#بررسی_گزارش_کدال #زبینا📌زبینا با فروش ۱۶ میلیارد تومانی خود در آذر ماه جمع فروش ۹ ماهه سال جاری را به ۱۲۳ میلیارد تومان رساند. در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است (رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد).

انتهای خبر

0
0