کدال۳۶۰
1399/11/08
16:30
#کبافق #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت معادن بافق طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 0 میلیون ریال ...

#کبافق


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت معادن بافق طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«کبافق» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۶:۳۰:۲۰ (۷۱۷۶۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0