آکادمی هلاکویی
1400/01/08
08:01
📌بیشترین موفقیت‌های مهم در جهان، توسط افراد در زمانی بدست آمده است که به نظر میرسید هیچ امیدی وجود ندارد اما به تلاش کردن ادامه دادند. #دیل_کارنگی...

📌 بیشترین موفقیت‌های مهم در جهان، توسط افراد در زمانی بدست آمده است که به نظر میرسید هیچ امیدی وجود ندارد اما به تلاش کردن ادامه دادند .#دیل_کارنگی


#انگیزشی🌐@AcademyHalakoeiانتهای خبر

0
0