بولتن اقتصادی
1400/05/25
15:02
افزایش ۲۳ درصدی برداشت چای 🔹جهانساز، رئیس سازمان چای: ۱۰۳ هزار تن برگ سبز چای امسال در گیلان و مازندران برداشت شد که در مقایسه با پارسال ۲۳ درصد ا...

افزایش ۲۳ درصدی برداشت چای🔹جهانساز، رئیس سازمان چای: ۱۰۳ هزار تن برگ سبز چای امسال در گیلان و مازندران برداشت شد که در مقایسه با پارسال ۲۳ درصد افزایش داشته است.

انتهای خبر

0
0