نوآوران امین
1399/08/12
16:06
شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان(سهامی خاص)(#ثفارس1 #تابعه #ثفارس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ساختمانی پارس...

شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان(سهامی خاص)(#ثفارس۱ #تابعه #ثفارس)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ساختمانی پارس توسعه سازان(سهامی خاص))⭕️کاهش ۶۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۱۳۳۳۳۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0